Bronnen waar ik vermeldingen / nuttige informatie heb gevonden zowel:
Archieven & Internet - Literatuur
http://www.ngv.nl/beginner.htm - Nuttige tips voor beginners op de site van de Nederlandse Genealogische Vereniging
Stichting Indisch Familie Archief in Den Haag - Als er iets van een familie bekend is welke in IndiŽ gewoond hebben dan is dit een goed punt om te starten - Per familie naam hebben zij een archief map waarin verschillende gegevens zijn gearchiveerd, tevens hebben zij verschillende andere bronnen in hun archief.
De Indische Genealogische Vereniging (IGV) - CD-ROM: "BRONNEN VOOR INDISCH GENEALOGISCH ONDERZOEK" - Verwijzingen gevonden in Navorscher bestanden. IGV CD ROM verwijzingen naar van der Smitte - IGV CD ROM verwijzingen naar Hetharia 
http://www.familysearch.org - De grootste collectie van de Burgerlijke Stand van Nederlandsch-IndiŽ bevindt zich in het bezit van "The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints" (door buitenstaanders veelal 'Mormonen' genaamd) te Salt Lake City (Utah, U.S.A).

http://www.genlias.nl/ (geregistreerd gebruiker) GenLias is een landelijke database met gegevens voor stamboomonderzoek. Het is een gezamenlijk initiatief van de rijksarchieven en andere regionale historische centra. Het is dus geen database van bestanden die bij het Nationaal Archief te vinden zijn.  In de database zijn daarnaast in beperkte mate gegevens beschikbaar uit de DTBís (Doop-, Trouw- en Begraafboeken) van vůůr 1811 en uit de Memories van Successie uit de negentiende eeuw.
Op de GenLias pagina zelf kunt u een gedetailleerd overzicht opvragen welke gegevens er in de database aanwezig zijn. Kijkt u hiervoor in de rubriek "Wat zit in GenLias?".

http://top.archiefplein.nl  website van DIVA met de proefversie van Toegang op Personen (TOP). Hier kunt u simultaan verschillende databases met genealogische gegevens raadplegen. De resultaten worden per aanbieder weergegeven. De lijst van genealogische databases is nog niet compleet.

http://www.digitalestamboommonitor.nl/nl/   De Digitale Stamboom Monitor is een gratis hulpmiddel voor genealogen die automatisch de nieuwste toevoegingen willen ontvangen van de Digitale Stamboom sites van Alkmaar, Amersfoort, Delft, Eindhoven, Kennemerland, Leiden en Rotterdam om de eigen stamboom aan te vullen..

http://www.archief.delft.nl/ - Digitaal Gemeente Archief Delft  .. bij de Digitale Stamboom van het Gemeentearchief Delft. U kunt hier zoeken in de belangrijkste bronnen voor genealogisch onderzoek die bij ons berusten:

Burgerlijke standsakten worden volgens wettelijk voorschrift pas na een bepaalde termijn openbaar:

  • geboorteakten na 100 jaar
  • huwelijksakten na 75 jaar
  • overlijdensakten na 50 jaar
http://www.cbg.nl  

Het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) is het kennis- en documentatiecentrum voor genealogie, familiegeschiedenis en verwante wetenschappen.  Post adres: Centraal Bureau voor Genealogie; Postbus 11755; 2502 AT DEN HAAG. Studiezalen: Centraal Bureau voor Genealogie; Prins Willem Alexanderhof 22; Den Haag.  Wilt u ons bellen, dan kunt u de volgende telefoonnummers gebruiken:

  • algemeen: 070-3150500
  • genealogische en heraldische inlichtingen: 070-3150570
  • boekbestellingen: 070-3150510
  • telefax: 070-3478394

De openingstijden van de studiezalen zijn:

  • maandag tot en met vrijdag: 9:30 tot 17:00 uur - Het aanvragen van stukken kan tot 16:00 uur. De kas is geopend tot 16:30 uur. 
  • dinsdagavond: 18:00 tot 21:30 uur
  • zaterdagochtend: 9:00 tot 13:00 uur

Stukken voor dinsdagavond en zaterdagochtend - uitgezonderd microfiches - moeten van tevoren worden aangevraagd, respectievelijk dinsdag en vrijdag voor 12:00 uur. U kunt daarvoor bellen met tel.  070-3150564. 

OVERZICHT STAMBOEKEN E.D. MILITAIREN BERUSTENDE BIJ HET ALGEMEEN RIJKSARCHIEF

INFORMATIEBLAD

http://www.geschiedenis.com 
http://members.home.nl/pushkar/ 
http://top.archiefplein.nl/  Toegang Op Personen - proef website !!
http://www.dewoonomgeving.nl/  Nederland zoals het was - Kadastrale gegevens proef web site !!
http://www.maritiemdigitaal.nl/   Digitale catalogus  - Collectie Zoeksysteem van de Nederlandse Maritieme Musea -

Maritiem Digitaal is een gezamenlijke database van de belangrijke maritieme musea in Nederland, waarin gegevens kunnen worden opgezocht over voorwerpen en literatuur die zich in deze musea bevinden.

Niet alle musea hebben hun collectie volledig beschreven waardoor het kan zijn dat u toch niet kunt vinden wat u zoekt. U kunt dan altijd contact opnemen met het betreffende museum. De websites met informatie vindt u onder aangesloten musea.

 

http://databases.tanap.net/ead/html/1.01.47.29/index.html?N10136   Stukken betreffende zee- en admiraliteitszaken, aanwezig in de verzameling Van der Hoop 1575-1825 // de Hullu // Nationaal Archief, Den Haag
 
Literatuur om achtergrond informatie te vergaren -top-

Titel / schrijver

Uitgever

ISBN nr

Stamboom onderzoek voor beginners / Rob van Drie

1998 Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag, herdruk 2001 90-5802-00I-0 (Eigen bezit)
In de tijd gemeten [Inleiding Chronologie] / C.C. de Glopper-Zuijderland

1999, Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag 90-5802-009-6 (Eigen bezit)
Een man zonder ring - Dagboek van een vader aan de Dodenspoorweg / F.J. en E.E. van der Veer 1995 bv Bonneville, Bergen n.h. 90-73304-29-6 (Eigen bezit)
DE LAATSTE TEMPO DOELOE / Hein Buitenweg 1964, 2de druk, Servire B.V. Katwijk aan Zee 09-6077-072-2 (bibliotheek Mient)
Nederlands-IndiŽ (1830 - 1949) een kolonie in ontwikkeling / Hans Buiter 1993, Kosmos - Z&K Uitgevers, Utrecht/Antwerpen 90 215 2062 I (bibliotheek Mient)
De Maan Op Het Water / Elvire Spier [Autobiografisch relaas van een jeugd in NI] 

De maan op het water - Elvire Spier

1993, Uitgeverij 60+, Cadier en Keer 90-73171-04-0 (Centrale Bibliotheek B7001 476 511 3)
En de zon werd rood / Joop Hulsbus [De ondergang van NI en de hel van de Birma Spoorweg - relaas van een krijgsgevangene en fragmentarisch opgenomen oorlogsfeiten ]  1986, Hollandia [Oorlogs Geschiedenis] BV, Baarn 90-73171-04-0 (Centrale Bibliotheek B7001 143 503 3)
Varen naar de Oost / Willem Drechsel (hoofdred.) [In het kielzog van de Oost-IndiŽ vaarders - Beschrijving in woord en beeld van het reizen per schip naar Oost-IndiŽ/Indonesie door de eeuwen heen]  1996, Uitgeverij Elmar B.V., Rijswijk 90 389 03 510 (Centrale Bibliotheek B7001 495 885 2)
Brieven aan Familie en Vrienden 1919-1941 / W. Walraven 

1992, Uitgeverij G.A. van Oorschot, Amsterdam (Centrale Bibliotheek B7001 318 727 6)
het Vaderlandsche Geschiedenis boek 

Het Vaderlandse Geschiedenis boek

2003 Uitgeverij Waanders b.v., Zwolle

Nationaal Archief, Den Haag

ISBN 90 400 8888 8 (Eigen bezit)

NUR 688

Voor- en familienamen in Nederland; [Geschiedeins, verspreiding, vorm en gebruik] / R.A. Ebeling

1993 REGIO PRojekt Groningen

Centraal Bureau voor Genealogie 's-Gravenhage

ISBN 90-5028-038-2 (Eigen bezit)
Samenwerking en Confrontatie [De Frans-Nederlandse Militaire betrekkingen - voornamelijk in de Franse tijd]  /  Gťrard A. Geerts

2002 De Bataafsche Leeuw, Amsterdam ISBN 90 6707 543 4 (Eigen bezit)
Den Haag in de Tweede Wereldoorlog /  Bart van der Boom 2002 De Bataafsche Leeuw, Amsterdam ISBN 90-73930-14-6 (Eigen bezit)
Den Haag in kaart gebracht [750 jaar groei in plattegronden uit het gemeente archief] /  Kees Stal (Haags Gemeentearchief) 1998 Sdu Uitgevers, Den Haag ISBN 90 12 08568 3 (Eigen bezit)
Een Haags Kalendarium [Haagse geschiedenis in jaartallen] /  samengesteld door Maarten van Doorn 1998 Haagse Gemeentearchief - (Eigen bezit)
Wim Kan Burmadagboek 1942 | 1945 / Wim Kan 1986 Uitgeverij De Arbeiderspers, Amsterdam ISBN 90 295 2500 2 - (Eigen bezit)
Weerzien met IndiŽ (52 afleveringen in 2 originele verzamelbanden) - deze afleveringen verschenen elke twee weken  vanaf 1994 1994 - 1995 Waanders Uitgevers, Zwolle in samenwerking met het tropenmuseum ISBN 90-400-0364-5(deel 1) - (Eigen bezit) :: NB: Elke aflevering heeft een eigen uniek ISBN nummer
Weerzien met IndiŽ - Het beeld van Tempo Doeloe(inclusief een register op de 52 afleveringen van 'Weerzien met IndiŽ) 1996 Waanders Uitgevers, Zwolle in samenwerking met het tropenmuseum ISBN 90-400-0416-1 - (Eigen bezit)
de Delft - De dagjournalen met de complete en authentieke geschiedenis van 's Lands Schip van Oorlog Delft en de waarheid over de zeeslag bij Camperduin / J.F. Fischer Fzn.

Afbeelding nog niet beschikbaar

1997 Uitgeverij Van Wijnen, Franeker ISBN 90 5194 166 8 - (Eigen bezit)
'Wat nu?', zei Pichegru - De Franse Tijd in Nederland, 1795 - 1813 (serie Verloren Verleden) / Judith Amsenga & Geertje Dekkers

2004 Uitgeverij Verloren BV, Hilversum ISBN 90-6550-464-8 - (Eigen bezit)
Indisch Intermezzo - Geschiedenis van de Nederlanders in IndonesiŽ / onder Redactie van dr. P.J. Drooglever in samenwerking met stichting Pelita

1994 De Bataafsche Leeuw, Amsterdam ISBN 90 6707 340 7 - (Eigen bezit)
Het IndiŽ boek / Peter Boomgaard & Janneke van Dijk

Het IndiŽ boek

1996 Waanders Uitgevers, Zwolle in samenwerking met het tropenmuseum ISBN 90-400-9594-9 - (Eigen bezit)
Hellfire Pass Memorial - Thailand-Burma Railway (Nederlandse editie) / Ken Bradley (bewerkt door Rod Beattie) 2005 Nederlandse uitgave naar de negende editie uit Juli 2001 op initiatief van de heer C.P. van den Barselaar ISBN geen - (Eigen bezit)
De geschiedenis van de Indische Nederlanders - De oude Indische Wereld / Ulbe Bosma en Remco Raben

De oude Indische wereld 1500-1920

2003 Uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam ISBN 90-351-2572 -x (Eigen bezit)
Voor Napoleon - Hollanders in oorlogstijd 1792 - 1815 / samenstelling Mark van Hattem, Mariska Pool en Mathieu Willemsen

2006 Uitgeverij Toth, Bussum in samenwerking met het Legermuseum te Delft ISBN 90-6868-405-1 - (Eigen bezit)

Noot: Sommige afbeeldingen zijn afgebeeld zonder toestemming van de bron, deze toestemming is echter in aanvraag of met link naar de originele internet bron.